Oferim servicii funerare in sectorul 4 in urmatoarele cartiere: Berceni, Giurgiu, Oltenitei, Tineretului, Vacaresti

Precum si in zonele administrative ale acestui sector:

  • ZONA 1 cuprinde:
  • Splaiul independentei – B-dul Unirii – B-dul Regina Maria – Parcul Carol – Calea Serban Voda – B-dul sincai – Splaiul Unirii – B-dul Unirii.
  • ZONA 2 cuprinde:
  • Calea Serban – B-dul Sincai – Splaiul Unirii – Calea Vacaresti – str. Srg. N. Vasile – Drumul Gazarului – sos. Giurgiului.
  • ZONA 3 cuprinde:
  • Sos. Giurgiului – str. Drumul Gazarului – str. Srg. N. Vasile – sos Berceni – str. Turnu Magurele – str. Luica.
  • ZONA 4 cuprinde:
  • Sos. Giurgiului – str. Luica – str. turnu Magurele – sos. Berceni – sos. Vitan Barzesti.